LUGEMISTEST 1
(Ülle Kabral)

1. Kus elas Rasmus?

2. Kes oli seal kasvatajaks?

Mida tähendab kasvataja nimi eesti keeles?

Rasmusel oli kasvatajaga seoses eriliselt meeles üks ilus mälestus. Milline?

3.Mille leidis Rasmus ühel päeval saepurust, kui ta kitkus jääkeldri kõrval nõgeseid?

Mida ta sellega hiljem tegi?

4. Miks peab Rasmus lastekodust põgenema?

Nimeta mida ta tegi.

5. Kus veedab Rasmus oma esimese öö pärast lastekodust põgenemist?


Kellega ta seal kohtub?

Kuidas see mees iseennast kutsus?

6. Rasmus oli elus ühe asja varastanud. Mille ja millal?

7. Miks peab Oskar hulkuma?

8. Mida kartis Rasmus maailmas kõige rohkem?


9. Kuidas Oskar ja Rasmus aitavad Hedbergi-muti tõelised röövlid avastada?
10. Mis olid nende röövlite nimed?

11. Miks ei tahtnud Rasmus Stensätra tallu lapseks jääda?

12. Kes oli Martina?

13. Mille üle rõõmustas Rasmus raamatu lõpus?

14. Kui vana oli Rasmus?


Lugemiskontroll II
(Mare Hallop)

1. .............................................peab kitkuma .............................................söögiks. Aga pühapäeval saab neilt .................................... .
2. Tänu kanadele leidis Rasmus ............................................................ .
3. Parim päev oli lastekodus siis kui keegi sai endale ........................................................... .
4. Keegi kaupmees tuli last valima. Mida tegid poisid?
................................................................................................................................................................. Miiks?
.............................................................................................................................................................
5. Rasmus põgenes lastekodust, sest ta
1)............................................................................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................................................................
6. Esimese öö veetis poiss kheinaküünis. Hommikul ta leidis, et seal oli veel ................................................................................................
7. Oskar tahtis ..........................................................(missugust) kaaslast? Mida otsustas Rasmus?
..............................................................................................................................................................................................................
8. Et süüa saada, pidid Oskar ja Rasmus
1) ..............................................................................................................................................................................................................
2) ..............................................................................................................................................................................................................
9. Oma esimese raha eest ostis Rasmus ...................................................................................................................................................... .
10. Politseis arvati, et Oskar on süüdi (milles?) .................................................................................................................................................
Ja teda taheti kinni võtta.
11. Proua Hedbergi juures oli kahtlane olukord. Missugune? ..........................................................................................................................................
........................................................................................................Miks hulkurid nii arvasid? ................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
12. Anna-Stiina (Hedbergi teenija) oli öelnud, et röövimas käis (kes?) ............................................................................................................................
Miks ei tunnistanud proua Hedberg? ............................................................................................................................................................................
13. Rasmus tegi oma esimese kodu (kuhu? ja kuidas?) ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
14. Lifi ja Lianderi varastatud asjad olid peidus .................................................................................................................................................................
15. Oskar kirjutas nimismehele kirja, kus kirjutab, et hulkurid pole röövimises süüdi. Kuidas kiri kohale jõuab?
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
16. Rasmuse vanemateks said: a) proua Hök, b) härra ja proua Nilsson, c) Oskar ja Martina (valed tõmba maha)
17. Rasmus sai kodu a) Västerhaga lastekodus, b) Stensätra talus, c) väikeses hallis popsitares (valed vastused tõmba maha)


LUGEMISTEST III

1. Kes on raamatu autor?

2. Kus elas Rasmus?

3. Kui vana oli Rasmus?

4. Kuidas kutsuti lastekodu juhatajat?

5. Miks põgenes Rasmus lastekodust?

6. Kellega koos hakkas Rasmus Rändama?

7. Kuidas nimetas Oskar ennast?

8. Miks võeti Oskar politsei poolt kinni?

9. Keda soovitas Rasmus Stensätra peremehel koerakantseldajaks võtta?

10. Kelle juures hakkas Rasmus elama?

11. Kes oli sinu lemmiktegeleane, miks? Kirjelda teda.
12. Milline koht raamatus meeldis sulle kõige rohkem. Valmistu jutustama.